zamknij

Zwroty

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać wymiany towaru na wolny od wad lub zwrotu płatności w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nastąpi dopiero po otrzymaniu towaru z powrotem. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres korespondencyjny wskazany w regulaminie.

Adres do zwrotów

Pularys
Dworcowa 62
62-400 Słupca
(Polska)